MUHASEBE & FİNANS YÖNETİM VE RAPORLAMA HİZMETİ

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmeti veren ekibimiz, kendi alanında uzman ve ulusal bazda yeterliliklerini kanıtlamış profesyonellerden oluşmakta ve kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Hizmetlerimiz:

- Muhasebe ve Raporlama Sistemi Kurmak,

- Maliyet Analizi ve Maliyetlendirme Yapısının Kurulması,

- Bütçeleme, Bütçe Kontrolü, Maliyet Kontrol, Muhasebe ve İç Denetim vb Sistemlerin Şirketlere Uyarlanması ve Yönetimi,

- Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması,

- Mali Tabloların Hazırlanması ve Analizi,

- Finansal Durum Tablosu Analizi,

- Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Analizi

- Özkaynak Değişim Tablosu Analizi,

- Nakit Akış Tablosu Analizi,

- Fırsat ve Risk Analizi,

- Mali Tabloların Uluslararası Muhasebe Standartları Çerçevesinde Hazırlanması,

- Mali Analiz, Fizibilite Raporları Hazırlanması ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi,   

- Proje ve Şirket Bazlı Destek ve Hibe Olanaklarının Araştırılması ve Şirketlere Proje Bazlı Destek Verilmesi,

- Vakıf ve Derneklerin Kuruluşları, Bağış, Hibe ve Vergilerinin Yönetimi,

- Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme, Devir ve Tasfiye Hizmetleri,

- Muhasebe Standartları,Tek Düzen Hesap Planı, VUK ve TTK  ile ilgili kurumsal veya kişisel bazda eğitimler vermek.