İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM HİZMETİ

Günümüzde İnsan Kaynakları; kariyer planlaması, performans ölçüm sistemi, eğitim politikaları, motivasyon gibi bir çok enstrüman ile donatılmış bir departman haline gelmiştir.

Birçok ülkede yapılan araştırmalar neticesinde İnsan Kaynaklarına yönelik yeni uygulamaların çalışanda aidiyetlik bilincinin oluşması, motivasyonlu ve verimli çalışmaya etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Hedef olarak insan gücünden en kaliteli ve verimli şekilde yararlanmak aynı zamanda insan gelişimi ve verimliliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmak olan İnsan Kaynakları günümüzde hızla gelişmeye devam ediyor.

Aşağıdaki konuları sizlerle beraber düşünür ve süreçlerin yapılandırılmasına yönelik yol haritası oluştururuz.  

 - Norm Kadro Planlarının Oluşturulması,

 - İş Akışları ve Analizlerinin Yapılması,

 - Görev Tanımlarının Hazırlanması,

 - Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yapılması,

 - Eğitim Yönetim Sistemi Kurulması,

 - Ücret Yönetim Sistemi Oluşturulması,

 - Performans Yönetim Sistemi Kurulması,

 - Kariyer Yönetim Sistemi Kurulması,

 - Çalışanın Motivasyon ve Memnuniyet Analizleri.