ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ

Çalışan Memnuniyeti, çalışanların daha çok somut olarak kurum içerisinde onlara sağlanan imkânlar ve hizmetlerden memnuniyeti iken, çalışan bağlılığı, çalışanların yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına olan organik ve duygusal bağlarını ifade eder. Örneğin, kurumunuzun size sağladığı servis, yemek, ofis malzemelerinin kalitesinin yüksek olması memnuniyetinizi artırırken, iş yerinde size saygı duyulması ve size güvenilmesi bağlılığınızı artıracak unsurlardır.

Çalışan Memnuniyet Anketi, çalışanların kuruma bağlılık düzeyini ve kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümleyen önemli bir araçtır. Çalışma ortamı ve koşulları, İşyerine bağlılık, fırsat eşitliği, Performans yönetimi ve ödüllendirme, Kariyer yönetimi, Çalışma arkadaşları ile ilişkiler gibi birçok konu başlıkları bulunmaktadır.

Amacımız;

Çalışanların kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birlikte çalıştıkları kişilere olan bağlılıklarını ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak aksiyonların planlanmasıdır.

Anketin Kuruma ve Çalışanlara Faydaları;

* Şirketlerin zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya çıkmasına fayda sağlar.
* Çalışanların kuruma bakışını olumlu yönde etkiler.
* İşyerinde yapılan uygulamaların etkinliğinin belirlenmesini sağlar.
* Çalışanların kuruma bağlılığını artırır.
* İhtiyaçları belirler ve iyileştirme fırsat oluşur.
* Çalışan bağlılığını ve bağlılığa olumlu/olumsuz etki eden faktörleri belirler.
* Çalışanların motivasyonlarını artıracak unsurlar belirlenir.
* Çalışanları kurumun gelişimine yönlendirecek şekilde geribildirim sağlar.
* Hem birey hem de kurum eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirler.
* Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler.
* Düşük performansın nedenlerini belirler.