BORDROLAMA HİZMETİ

Proworkist İnsan Kaynakları'nda Bordrolama, genel bir ifadeyle; gizlilik ilkesine bağlı kalarak işletme gereksinimlerine ve yasal mevzuatlara bağlı olarak, personelinizin özlük dosylarının takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunların çerçevesinde yasal bildirimlerin yapıldığı bir süreçtir.

Bordrolama Inhouse olarak yapıldığında, çok sayıda personel çalıştıran kurumlarda çok yüksek maliyetlerin oluşmasına ,daha küçük boyutlu kurumlarda ise işgücünü doğru yerde kullanılamamasına sebep olduğu gözlemlenmektedir. Bu sebeplerden dolayı kritik düzeyi yüksek bir süreçtir. 


Bordrolama süreçlerinizde çözüm ortağınız olduğumuzda, karmaşık iş süreçlerini çok fazla iş gücü harcamaksızın mükemmel hale getirebilecek ve ana faaliyet alanınıza odaklanabileceksiniz.


Bordrolama konusunda sunduğumuz hizmetlerin temel olarak;

* Çalışanların iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,

* Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi,

* Maaş, fazla mesai, prim, kesinti vb vergi hesaplaması, sigorta primi gibi bordroya ilişkin her türlü raporların  hazırlanması,

* Personele ait ücret brodroların hazırlanması, personele tebliğ edilmesi ve imzalatılması,

* Ücretli/ücretsiz yıllık izinlerin takibi ve izin defterlerinin takibi,

* SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri firmaların bilgilendirilmesi,

* Personele ya da aile bireylerine ait izin, vizite kağıdı, işe giriş-çıkış bildirgesi, bordro zarfı gibi belgelerin hazırlanması,

* İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi ve imzalatılması, varsa kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması.