YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ

 

YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ

 

Amaç;

Aşağıda belirtilen beceriler NLP öğrenme tekniği ile “Yönetici Başarı Dönüşüm Modeli”  adı altında katılımcılara özel bir şekilde aktarılmaktadır.

* Koçluk ve Liderlik

* İletişim

* Motivasyon

* Hedeflerle Yönetim

* Duygusal Zeka Yönetimi

Tasarlanan “Yöneticilik ve Liderlik” projesinde, üst düzey yöneticilerinizin pozitif, uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmelerine yardım ederek hem kendileri, hem de yönettikleri ekiplerin verimliliklerine katkıda bulunma amaçlanmaktadır.

Projemizde tecrübelere göre değişmesi gereken temel davranış stratejisi 1-3 arasındadır. Bu sayede en önemli ve katma değeri yüksek davranış değişikliklerine odaklanılacaktır. Çalışmanın sonunda davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin hedef analizi ve sonuçları değerlendirilecektir.

 

Hedef Kitle;

Yöneticiler, yönetici adayları, asistanları, konu ile ilgilenen resmi ve özel tüm çalışanlar.


İçerik;

Yöneticinin Temel Özellikleri;

-Vizyonerlik
-Bilimsellik
-İnsanı Tanıma Gücü

Yönetici ve İletişim;

-Kendi ile İletişim 
-Çalışan ile İletişim
-Diğer Kişiler ile İletişim

Yöneticinin İş Hayatında Benimsediği Roller
Çalışan Psikolojisini Anlamak;

-İd , Ego, Süper Ego
-Gelişim Evreleri

Yönetimin Geri Bildirimde Farklılaşması;

-İyimserlik ve Yapıcılık
-Yıkıcılık ve Öfke Kontrolü

Değerlerle Yönetim, Motivasyon Kaynakları ile Yönetim;

-Çalışanın Motivasyonunu Keşfetme

Yönetimin Tarihçesi Ve Dünyada Gelişimi ve Yönetim Kuramları;

-Davranışçı Kuram
-Neo Klasik Ve Klasik Yönetim
-Kaizen Ve Toplam Kalite Yönetimi
-Hedeflerle Yönetim
-Stratejik Yönetim
-Digital Yönetim
-Duygusal Zeka Yönetimi

Sistem Kurma Teknikleri;

-İnovatif Düşünme Teknikleri
-Bağ Kurma Ve Muhakeme Teknikleri