YÖNETİCİLER İÇİN İŞ HUKUKU

YÖNETİCİLER İÇİN İŞ HUKUKU

Amaç;

Şirketlerin insan kaynakları departmanları ile birlikte personel işleri gibi departmanların uygulamada yaşadıkları sorunları çözmek ve eksiklikleri gidermektir. Özellikle yerleşik Yargıtay İçtihatları ve örnekler yoluyla uygulamalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Temel amaç çalışan ve işverenleri İş Kanunu uygulamaları ile ilgili bilgilendirmektir.

Hedef Kitle;

İşveren ve yönetici kadrolarında çalışan kişiler, kurumların insan kaynakları bölümündeki çalışanlar.

İçerik;

* Personel özlük dosyalarının yasalara uygun, eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve muhafazası,

* İK altyapısının 4857 Sayılı İş Kanunu – 506 Sayılı SSK Kanunu – 5510 Sayılı SGK Kanunu doğrultusunda hazırlanması,

* Olası personel uyuşmazlıklarında karşılaşılacak cezaların ve kayıpların engellenmesi adına gerekli altyapının, yasalara uygun olarak işe alım esnasında hazırlanması,

* İş Kanunun 24. Maddesine göre haklı nedenle işçi istifası

* İş Kanunun 25. Maddesine göre haklı nedenle işveren feshi

* İşsizlik sigortasında yararlandırma şartları ve uygun kanun maddeleri

* İşten çıkışlarda hazırlanması gereken evraklar (İbraname, İş Akdi Feshi, İstifa, İzin, Zimmet, Çıkış Belgesi)

* Madde 8-Tanım ve Şekil (Sözleşmeler)

* Madde 11-Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmesi

* Madde 15- Deneme Süreli İş Sözleşmesi

* Madde 17-Süreli Fesih

* Madde 18-Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması

* Madde 19-Sözleşmenin Feshinde Usul

* Madde 20-Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü

* Madde 21- Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Sonuçları

* Madde 22-Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi

* Madde 27- Yeni İş Arama İzni

* Madde 28- Çalışma Belgesi

* Madde 30- Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

* Madde 53-Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri

* Madde 63-Çalışma Süresi

* Madde 74-Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni

* Madde 75- İşçi Özlük Dosyası

Ve diğer kullanılan iş kanunu maddeleri