TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Amaç;
 
TKY'nin amaçlarını; verimliliği ve kaliteyi arttırma, şikayetleri ortadan kaldırma, maliyetleri azaltarak eldeki kaynakların optimum kullanımını sağlama, işlem zamanını kısaltma ve gelişmelerin sürekli izlenerek kurumsal faaliyetlere aktarılması gibi sıralamak mümkündür. Bu eğitimin amacı toplam kalite yönetimi'ni uygulayan veya uygulamak isteyen şirketlerde bu anlayışı yerleştirmek ve sürecin şirket içinde yayılmasını sağlayacak uygulayıcılar yetiştirmektir. Bu eğitimle katılımcılar, bir kuruluşta toplam kalite yönetimi'nin uygulanması ile kaliteyi yükseltmenin, verimliliği artırmanın, maliyeti düşürmenin ve rekabet gücünü artırmanın ne ölçüde gerçekleşebileceği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
 

Hedef Kitle;

Çalıştıkları firmalarda kalite kavramının yerleşmesini arzulayan üst ve orta kademe yöneticiler, Kalite kavramıyla ilgili çalışma yapanlar, Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firmaların orta ve üst düzey yöneticileri, Yönetici adayları, Süreç Yönetimi çalışmalarında aktif biçimde rol alan çalışanlar, Firmaların kalite yönetim biriminde çalışmak isteyenler, Kalite yöneticisi, kalite yönetim temsilcisi olarak çalışan ve kendini geliştirmek isteyenler.


İçerik;

* TKY’nin Temel İlkeri
* TKY’nin Oluşumu ve Gelişimi 
* Problem Çözme Teknikleri
* Sürekli İyileştirme Kavramı – PUKÖ Döngüsü
* Sürekli İyileştirme Çalışmaları
* Sürekli İyileştirmede Kullanılan Yöntem ve Teknikler