TAKIM ÇALIŞMASI VE MOTİVASYON EĞİTİMİ

TAKIM ÇALIŞMASI VE MOTİVASYON EĞİTİMİ

Amaç;

Psikoloğumuz eşliğinde katılımcılara etkin takım çalışmasının yararları ve takım çalışmasına etki eden faktörler aktarılmaktır.

Dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerileri geliştirmektir. Ekip çalışmasının sağladığı becerilerin değerlendirilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini sağlamaktır. Ekip çalışması yapma yetkinliğinizi grup çalışmaları yardımıyla geliştirmektir.

Ekip çalışması eğitiminde kazanılan becerileri  kurumunuza taşımak için kişisel aksiyon planı geliştirmenizi sağlamak.

 

Hedef Kitle;

Tüm sektörler, tüm çalışanlar, yöneticiler, şirket sahipleri, resmi kurum çalışanları ve yöneticileri

 

İçerik;

* Takım Ruhu Oluşturmak

* Takım Çalışmasının Faydaları ve Zararlarını Bilmek

* Takım Çalışması ve Bireysel Çalışma nerelerde tercih edilmeli?

* Takıma Hedef Verme ve Ölçme

* Takım Motivasyonunu Sağlamak (Uygulamalı yapılmaktadır.)

* Kurum Değerlerini Takıma Kazandırmak

* Takım Çalışması uygulamaları ve role play uygulamaları 

* Motivasyon nedir?

* Motivasyonu yönetmek

* Sürdürülebilir ve sürekli bir motivasyon yaratma (Uygulamalı yapılmaktadır.)

* Kişilik ve motivasyon ilişkisi

* Motivasyon sürecinin üç ayağı: Eyleme geçmek, Sürdürmek ve Sonuç almak

* Çevre ve motivasyon ilişkisi

* Motive edici bir çevre yaratmak