STRATEJİK SATINALMA TEKNİKLERİ

STRATEJİK SATINALMA TEKNİKLERİ 

Stratejik Satınalma Teknikleri 

1- Entegre Satınalma Süreçleri Yönetimi  

- Satınalma nerede başlar, nerede biter? Tüm sürecin temel noktaları
- Reaktif yerine proaktif satınalma yaklaşımları
- Teklif toplama ve değerlendirme süreçleri
- Fiyat analizi
- İyelik maliyeti bazında teklif kıyaslama teknikleri  (20 dk lık Vaka Çalışması)
- Maliyet analizleri.  Nedir? Nasıl yapılır? Nasıl uygulanır?
- Yap ya da satınal karar aşamaları ve fizibilite analizi 
- E-Tedarik
- E-İhale
- Satınalma performans yönetimi
- Satınalmada temel başarı faktörleri

Modern Stratejik Satınalma Uygulamaları 

- Her taşın altına bakıldı mı? Satınalma fırsatları nedir, nerededir?
- Kazan – Kazan yaklaşımının ömrü nereye kadar uzatılabilir?
- Şirketlerinde stratejik satınalma ile terfi eden satınalma departmanları  
- İyelik maliyeti nedir ve nasıl yönetilir?
- Bütünleşik Satınalma – Mali İşler, ARGE, Üretim ve diğer departmanlarla ortak  süreç iyileştirme ve proje geliştirme
- Satınalma ve istihbarat 
- Satınalma ve benchmark çalışmaları
- Tedarikçilerle stratejik partnerlik

Endirekt Satınalma & Bakım Onarım Satınalmaları 

- Ortak yönler ve farklılıklar
- Başarılı yönetim teknikleri 
- Fırsatlar ve riskler
- Envanter yönetimi 

Müzakere Yönetimi  

- Müzakere kavramı ve temel özellikleri
- Müzakereye nasıl hazırlanılır? Giriş – Çıkış noktaları, hedeflenen kazanım ve olası sonuçlar, ilişki yönetimi ve bilgi toplama 
- Görüşmelerde etkili tutum ve davranışlar 
- İşbirlikçi vs Rekabetçi müzakere. Kime, ne zaman, hangisi?
- Güç oyunları
- Çıkmaza giren müzakere yönetimi
- Müzakere Bölgesi (Negotation Zone)
- Çapalama (Anchoring Bias)
- Siyah Kuğu Stratejisi
- Kaybettiren hamleler
- Masadan kalkarken ve sonrası nelere dikkat etmeliyiz?
- Müzakere Workshop  (Yak. 1 saat)

Satınalma Bütçe Yönetimi  

- Bütçe kavramı ve çeşitleri
- Satınalma bütçe hesabı
- Bütçe modelleme
- Talep ve Tahmin yönetimi

Satınalma 4.0 

- Endüstri 4.0 nedir ve temel kazanımlar nelerdir?
- Endüstriyel gelişim ve satınalmanın evrimi
- Endüstri 1.0 dan Endüstri 4.0 a satınalmacıların değişen ve gelişen görev tarifleri
- Satınalma departmanının şirketler içerisinde yükselen konumu
- Yeni çağın ihtiyaçlarına ne kadar hazırız?

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

A- SRM Kavramı ve Kapsadığı Prosesler Nelerdir?
B-Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme  
    - Tedarikçi çeşitleri 
    - Doğru tedarikçi seçim kriterleri
    - Tedarikçi değerlendirme süreçleri
    - Performans bazlı değerlendirme
    - Proses bazlı değerlendirme
    - Tedarikçi denetimleri

C- Tedarikçi Portföy Optimizasyonu

    - Satınalmada kategori yönetimi
    - Merkezi vs yerleşik satınalma
    - Lokal vs global satınalma stratejileri
    - Tek kaynak vs çok kaynak karar verme kriterleri
    - Tedarikçi sayısı optimizasyonu
    - Kraljic Matrisi

D- Tedarikçi Sözleşme Yönetimi
E- Tedarikçi Geliştirme Programları 
    - Tedarikçi ödüllendirme

F -Tedarikçi Risk Yönetimi 
     - Risk kaynakları
     - Tedarikçi risk planlaması ve kategorizasyonu
     - Risk azaltma metotları

G - Tedarikçi Kalite Yönetimi