SATIŞTA HİPNOTİK DİL VE SÖZCÜKLERİN ETKİSİ

SATIŞTA HİPNOTİK DİL VE SÖZCÜKLERİN İNANILMAZ ETKİLİ

Amaç;

 

Başarı ancak doğru iletişim süreçleri ile geliştirilebilen bir olgudur. İyi satış yönetici ve uzmanlarının başarılarının büyük kısmını iletişim yeteneklerine borçludur. Geçerli, doğru, net bilgiyi, dinleyici / odaklı ve ikna edici bir şekilde karşı tarafa iletebilmek, ilişkiyi yönetmede aidiyet yaratmak, konuşma dilini etkin kullanarak satışta Lider Satıcı adına etkin iletişimi güçlendirmek amaçlanmıştır.


Başarıları kabul görmüş, ilham verici, ikna becerisi yüksek tüm satışçıların, tüm satın alma yapanların ortak olarak sahip oldukları becerilere baktığımızda hedefe yönelik derin bir inanç, yaratıcılık , mesajlarını doğru kurgulayabilmek, ilham verici olmak, yüksek ikna becerisi, Temel Yönetim Becerilerinde Efektiflik görülmektedir. Tüm bu unsurları eğitimde, hipnotik dil kalıpları ile farklılaştırıp kazandırmak amaç edinilmiştir.

Satışta hiptonizmin öncelikli hedefi, yukarıda belirtilen bu becerileri katılımcılara kazandırma yolunda önemli bir adım atmaktır.

 

Hedef Kitle;

Yükselmek İsteyen Satış Yöneticileri ve Uzmanları, Saha Ekipleri, İletişim Becerilerini Geliştirmek İsteyen İç İletişim Ve Pazarlama Yöneticileri

Doğru Cümlelere Ulaşmak İsteyen Herkes

Doğru İletişim Modeline Ulaşmak İsteyen Tu¨m İletişimciler


Kazanımlar;

İfadeleri Güçlü Hale Getirmenin Taktiklerini Alacaklar,

Harekete Geçiren Konuşmalar Yapmanın Tekniklerini Öğrenecekler,

Hipnotik İfadelerle Satışı Can Alıcı Hale Getirecekler,

Satışta Karşılaşılan Gerçek Yönetim / Satışta Müşteriye Hipnotik Etkinin Gücünü Öğrenecekler.

 

İçerik;

* Hipnozun Doğası,
* Müşteri Coşkusu Yaratan Hipnotik İfadeler,
* Hipnotik Sözcüklerin Püf Noktası,
* Doğru Sözcu¨kleri Kullanmak Ve Geri Bildirimleri Yakalamak,
* İş Yaşamında İlgi – Tutku – Hareket Uyandıran Sözcükler,
* Konuşmalarda  Vaat – Kanıt – Fayda Üçlüsünü İkna Edici İfadelerle Kurgulama,
* Sözsu¨z İletişim,
* Konuşmanın Tonu,
* Olmak Ve Yapmak Kavramlarını Kısa Süreli Bir Yönetim Programında Bütünleştirmek,
* Profesyonel Gelişim Ve Pratik Kazanma Süreçleri İçin Kişisel Bir Eylem Planı Oluşturmak,
* Hipnozda Metaforun Gücünü Etkili Bir Şekilde Kullanmak,
* Satış Merceğinden Bakarak Hipnotik Satış: Bütünleştirici Bir Tema,
* Yaratıcılık Ve Hayal Gücünün Açtığı Yolları Etkili Bir Şekilde Kullanma,