MOTİVASYON EĞİTİMİ

MOTİVASYON 

Amaç;                

Bireylerin enerjilerini harekete ve işe dönüştürebilen, dinamik, üretken, verimli ve hedef odaklı takımları oluşturabilmeleri için,  gereken bilgiyi paylaşmak ve bilgiyi eyleme dönüştürme ile motivasyonunu arttırmaktır. Hedef; birlikte aynı vizyon ile beraber hareket etme farkındalığını kazandırma ile takımın ortak hedef bilinci ve bilinirliliğini arttırmaktır.

 

Hedef Kitle;

Eğitime herkes katılabilir.

 

Hedef Kazanımlar;

Bireylerin kendi verimliliklerinin farkına varmalarını, verimliliğin takım içi ilişkilerine ve ortak   çalışmaların başarısına yansıtmalarını sağlamak,

Takım çalışmalarında, bireyin kendini olduğu kadar başkalarını da tanıma ve anlama çabasının sonuçlara etkilerini incelemek,

Yaşamın her alanında etkili iletişim becerilerinin önemini ve yaşantıya etkilerini incelemek,

İç müşteri ilişkilerinin dış müşteri tatminine yansımasını değerlendirmek.

Motivasyon ile süreç ve sonuç odaklılık bilincinin başarıdaki yerinin farkındalığını arttırmak,

Birbirine güven ve özgüven duygusunun bireysel ve işyeri ilişkileri boyutlarında değerini anlamak,

Bireysel motivasyonun kurum performansına katkısının farkındalığını görebilmek,

İşbirliği ile ilgili çelişkilerin olayların algılanmasına etkilerini, bu algılamaya bağlı seçilen davranışlar ve yarattığı sonuçları örnek ve uygulamalarla incelemek ve değerlendirmek,

Farklı algılamaları olan bireylerin ortak amaç doğrultusunda çalışabilmeleri için gereken şartları tartışmak.

 

Eğitim İçeriği;

* Takım Oluşturma Dinamikleri;

   - Oluşum Aşaması
   - Fırtına (Çekişme) Dönemi
   - Kurallar ve Normların Yapılandırılması
   - Etkileşim ve Başarı
 

*Takım Rolleri

* Takım İçinde ve Takım Olarak Problem Çözebilme

* Öğrenen Organizasyon Modeli / Peter Senge

* Öğrenen Organizasyonun 5 Modeli
   - Düşünsel Model – Motivasyon İlişkisi
   - Kişisel Yetkinlik (Ustalık) Disiplini – Motivasyon İlişkisi
   - Takım Halinde Öğrenme Disiplini – Motivasyon İlişkisi
   - Paylaşılan Vizyon Disiplini – Motivasyon İlişkisi
   - Sistem Düşüncesi Disiplini – Motivasyon İlişkisi

* İyilik Etkisi