KRİZ YÖNETİMİ

KRİZ YÖNETİMİ 

Amaç;

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin kazanılmasını, krizleri fırsata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi sağlamaktır.


Hedef Kitle;

İşveren, Şirket Yöneticileri ve yönetici adayları

 

İçerik;

* Kriz Kavramı
* Krizin Nedenleri
* Krizin Türleri
* Kriz Yönetimi Aşamaları
* Kriz Yönetimi Teknikleri
* Kriz Ortamında Stratejik Yönetim
* Kriz Senaryolarının Hazırlanması
* Kriz Planı Oluşturma
* Kriz Sonrası Faaliyetler ve Krizin Olumsuz Sonuçlarının Telafisi
* Krizden Ders Almak ve Krizleri Fırsata Dönüştürmek
* Kriz Yönetimi Vaka Analizleri
* Konuyla İlgili Eğitim Oyunları