İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Globalleşme olgusunun bir sonucu olarak insanın ön plana çıktığı yoğun rekabet ortamında, uzun ömürlü olmak isteyen işletmelerin, sadece teknolojik yeniliklere değil, aynı zamanda çalışanlardan daha etkin yararlanmaya önem vermeleri gerekmektedir. Günümüzde teknolojik buluşlardaki hızlı değişimlere ve hizmete yönelik ekonominin gelişimine bağlı olarak insan kalitesi, pazardaki rekabet açısından oldukça kritik bir noktaya gelmiştir.

İnsan kaynağının bu denli önemli olduğu göz önünde tutularak, çalışanların işe alımından eğitilmesine, performansından ücret sistemine, kariyer planlarından örgütsel bağlılığa, motivasyonundan memnuniyetine yapılacak olan her türlü değerlendirme işletmelerde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Fakat bu değerlendirmeler yani İnsan Kaynakları Yönetimi, bir çok işletmede profesyonel bir biçimde uygulanmayarak çalışanların verimliliği ve nasıl daha fazlasını başarabilecekleri gözden kaçırılmaktadır.

Bu eğitimin amacı ister kurumsal olsun ister kurumsallaşma sürecinde bir aile şirketi olsun, sektör farkı gözetmeksizin tüm şirketlerin İnsan Kaynakları Bölümlerine uzman profesyoneller yetiştirmektir. Yaklaşık 8 haftalık eğitimin sonunda tüm katılımcılar stratejik açıdan insan kaynaklarını ele alabilecek, yorumlayabilecek ve görev yaptıkları şirketlerde tüm İnsan Kaynakları Sistemlerini kurabilecek donanıma sahip olacaklardır.

1.Modül
TEMEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

• İnsan Kaynaklarının Tarihçesi
• İnsan Kaynaklarının Tanımı
• İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
• Stratejik İnsan Kaynaklarına Bakış
• İşletme Nedir? Yönetim Nedir? İnsan Kaynakları İle İşletme Ve Yönetim Arasındaki İlişki Nedir?
• Vizyon-Misyon-Strateji Nedir? İnsan Kaynakları İle İlişkisi Nasıldır?
• Strateji Belirleme Teknikleri Nelerdir? Swot Analizi Nasıl Yapılır?
• Fark Yaratma Ve Beyin Fırtınası
• Kurumsal Değer Kurumsal İlke Kavramlar
• İnsan Kaynakları Politikaları Nasıl Oluşturulur?
• Hedef Belirleme Teknikleri
• Problem Çözme Teknikleri
• Yönetimde Kurumsal Organizasyonun Önemi
• Organizasyon Yönetimi, Organizasyon Şeması Hazırlama
• İnsan Kaynağı Planlaması Nasıl Yapılır?
• Yıllık İnsan Kaynakları İşgücü Maliyeti Hesaplama

2.Modül
İŞE ALIM SİSTEMİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

• İş Nedir? İş Analizi Nedir Ve Nasıl Yapılır?
• İş Analizi Süreci, Metodarı Uygulama Alanları
• Görev Nedir? Görev Tanımı Nedir, Nasıl Hazırlanır?
• Aday Başvuru Takip Sistemi Nasıl Kurulur?
• İş Görüşmesine Hazırlık, İş Görüşmesinin Hedefi.
• İş Görüşmesi Teknikleri
• Mülakat Çeşitleri Nelerdir?
• İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
• İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
• Görüşme Sonrası Çalışmalar
• Değerlendirme Ve Aday Seçimi Nasıl Olmalıdır?
• İş Ve Ücret Teklifi
(Not: Bu dersteki tüm çalışmalar birebir katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.)

3.Modül
PERSONEL BORDROLAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ

• Personel Özlük Dosyası Hazırlama (Yasal Zorunluluklar)
• Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri. Verilmesi Gereken Bildirgeler Nelerdir? Nasıl Düzenlenir? E-Bildirge Uygulaması Nedir? Nasıl Yapılır?
• Personel Bordrosu Hazırlama.
• Brütten Nete – Netten Brüte Ücret Ve Maliyet Hesaplama.
• 1475 Sayılı Kıdem Tazminatı Kanunu. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
• İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
• İş Sözleşmesi Nedir? Belirli, Belirsiz, Part-time, İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır? Örnekleri.
• 4857 Sayılı İş Kanun En Önemli Maddeleri Nelerdir? Tüm Kanun Maddelerinin Yorumlanması – Yargıtay Kararları
• 506 Sayılı SSK Kanunu -5510 Sayılı SGK Kanunu, Borçlar Hukuku Konularında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

4.Modül
EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

• Eğitim Nedir?
• Öğrenme Nedir? Öğrenme Türleri Nelerdir?
• Gelişim Nedir?
• Eğitim İhtiyaç Analizi Nasıl Yapılır?
• Eğitim Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
• Eğitim Planlaması Nasıl Yapılır?
• Eğitim Organizasyonu Nasıl Yapılır?
• Eğitimlerde Uygulanan Teknikler Neler Olmalıdır? Beden Dili, Diksiyon, Eğitimci İletişimi.
• Eğitim Sonrası Değerlendirme Nasıl Yapılır? Alınan Eğitimin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi
• Eğitim Raporlaması Nasıl Yapılır?

5.Modül
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

• Performans Nedir?
• Performans Yönetim Sistemi Nedir?
• Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları Nelerdir?
• Performans Değerlendirme Sistemleri Nelerdir?
• PDS’den Çalışanın Beklentileri Nelerdir? İşletmenin Beklentileri Nelerdir?
• Performans Değerlendirme Sistemi Sonuçları Nerelerde Kullanılır?
• PDS’nin Ücrete Yansıması Ne Şekilde Olmalıdır?
• Büyük Şirketlerin Sistemlerinden Örnekler.
• Uygulamalı Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu Çalışması.

6.Modül
ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

• Ücret Nedir?
• Ücret Bantı Nedir?
• Ücret Çeşitleri Ve Ücret Politikaları
• İş Değerlendirme Nedir Nasıl Yapılır?
• İş Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir? İş Değerlendirme Metodolijisi Örneği.
• İş Değerlemenin Ücrete Yansıması Nasıldır?
• Piyasa Ücret Araştırması Nasıl Yapılır?
• Ücret Sistemleri Nelerdir? Nasıl Oluşturulmalıdır?
• HAY Grup Ücret Sistemi
• Örnek Ücret Sistemi Kurulması

7.Modül
KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ

• Kariyer Nedir?
• Kariyer Yönetimi Nedir?
• Kariyer Yönetim Sisteminin Önemi.
• Kariyer Motivasyon İlişkisi.
• Kariyer Haritası Nasıl Hazırlanır?
• Çok Yönlü Kariyer Nedir?
• Kariyer Aşamaları Nelerdir?
• Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

8.Modül
KURUM KÜLTÜRÜ-ÖRGÜTE BAĞLILIK-ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

• Kültür Nedir?
• Kurum Kültürü Nedir?
• Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmaları.
• İlke Nedir? Değer Nedir? Kurum İlkeleri Ve Değerleri Nasıl Seçilmelidir?
• Çalışan Memnuniyeti Ölçme Teknikleri Nelerdir?
• Çalışan Memnuniyeti Anketi Nasıl Hazırlanır?
• Çalışan Memnuniyet Anketleri Nasıl Analiz Edilir?
• Sonuç Raporu Nasıl Hazırlanır?
• Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler Nelerdir?
• Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faaliyetler Nasıl Hayata Geçirilir?
• Çalışan Memnuniyeti Ve Örgüte Bağlılık Konularında Büyük Şirket Örnekleri Ve Uygulama Anlatım.