ETKİN TAKIM YÖNETİMİ 

ETKİN TAKIM YÖNETİMİ

Bireylerin, enerjilerini birlikte harekete ve işe dönüştürebilen, dinamik, üretken, verimli ve hedef odaklı takımları oluşturabilmeleri için gereken bilgiyi paylaşmak ve bilgiyi eyleme dönüştürme ile motivasyonunu arttırmaktır. Hedef birlikte aynı vizyonla hareket etme farkındalığını kazandırma ile takımın ortak hedef bilinci ve bilinirliliğini arttırmaktır.

Hedef Kazanımlar:

-Bireylerin kendi verimliliklerinin farkına varmalarını, verimliliğin takım içi ilişkilerine ve ortak çalışmaların başarısına yansıtmalarını sağlamak,

-Takım çalışmalarında, bireyin kendini olduğu kadar başkalarını da tanıma ve anlama çabasının sonuçlara etkilerini incelemek,

-Yaşamın her alanında etkili iletişim becerilerinin önemini ve yaşantıya etkilerini incelemek,

-İç müşteri ilişkilerinin dış müşteri tatminine yansımasını değerlendirmek.

-Motivasyon ile süreç ve sonuç odaklılık bilincinin başarıdaki yerinin farkındalığını arttırmak,

-Birbirine güven ve özgüven duygusunun bireysel ve işyeri ilişkileri boyutlarında değerini anlamak,

-Bireysel motivasyonun kurum performansına katkısının farkındalığını görebilmek,

-İşbirliği ile ilgili çelişkilerin olayların algılanmasına etkilerini, bu algılamaya bağlı seçilen davranışlar ve yarattığı sonuçları örnek ve uygulamalarla incelemek ve değerlendirmek,

-Farklı algılamaları olan bireylerin ortak amaç doğrultusunda çalışabilmeleri için gereken şartları tartışmak.