ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

ETKİLİ İLETİŞİM İLE HAYATINIZI DEĞİŞTİRİN

Bu eğitim ile katılımcıların; etkili iletişim ile hayatlarının her yönünde iyi hissetmelerini, iş yaşamında ekip yönetimi ve iş delegasyonunda etkin yöntemleri kullanmalarını günlük hayatlarının stresinden kurtulmalarını ve sağlıklı bir şekilde hedef belirlemeleri için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.

Aynı zamanda çalıştıkları kurumlarda ast-üst ilişkileri; çalışma arkadaşları ile olan ilişkileri en verimli yönetmeleri sağlanacaktır. Bu sayede kuruma yüksek fayda sağlamak yanısıra bireysel anlamda kişi stresi yönetebilecek ve daha mutlu olacaktır.

 

* Bildiklerimi Bildiğim
* Bilmediklerimi Bildiğim
* Bilmediklerimi Bilmediğim
* Olan
* Olanın Hikayesi
* Raketlerimiz
* Şüphecilik
* Tehditlerimiz
* Beden Dilinin Etkin Kullanımı
* İletişim Tarzımız
* İletişim Engelleri Aşma Yolları
* Kazan-Kazan İlkesi
* Hali hazırda Dinleme
* Soru Sorma İlkeleri
* 3 Sandalye Metodu
* Eleştiri metodu
* Başarı Belgemiz
* Duygusal Kredi Hesabı
* Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
* Kişilik Tiplerine Göre İletişim
* İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
* Algılama Biçimlerine Göre İletişim
* Hedeflerimizi İletişim Metodumuza Göre Yapılandırabilmek
* Olasılık

Eğitimde workshop (uygulama ağırlıklıdır) vardır. Katılımcılara kişisel gelişim testi uygulanacak ve eğitim sunum, workshop, rol player ile devam edecektir.