BİR YÖNETİCİNİN EL ÇANTASI

BİR YÖNETİCİNİN EL ÇANTASI

Amaç;

Ekipleri olan ve/veya olması muhtemel olan yöneticilerin; yöneticilik kavramı, ekip yönetimi, iletişim becerileri, karar alma, problem çözme, etkili geri bildirim, liderlik ve motivasyon konularında gelişimleri hedeflenmektedir.

Günümüzün global iş dünyasında gelişen yeni dinamikler yöneticilerden, ekiplerden beklentileri farklılaştırmıştır. Müşterilerinin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması farklı bir yönetim becerisi  getirmektedir.  Yöneticilikte liderliğin önemi hızla artmaktadır. Sadece liderlikle sınırlı kalmayan aynı zamanda Yöneticiye koçluk yapılıp kendisinin de mentor ardından koçluk becerisini ilerletmesini de sağlamak amaç edinilmiştir. Eğitim en kritik önemi; çoğu orta ve üst düzey yöneticinin özellikle tepe yöneticiye aldıkları kararları ve yaptıkları işleri iknaya ve onay almaya yönelik aktarmalarını sağlamaktır.

 

Hedef Kitle;

Bu programa ekibinden yüksek katma değerli verim almak isteyen  orta ve üst kademe yöneticiler ve yönetici adayları katılmalıdır..

 

İçerik;

Eğitimden 1 hafta önce katılımcılara test gönderilir ve cevaplanması istenilir. Cevaplar İnsan Kaynakları aracılığı ile Eğitmene ulaştırılır.

Kendini Tanıma ve İletişim

* Farklı Bireyleri Anlama / Algılama Kişilik Profilini Anlama
* İnsanlara “ Bekledikleri “ Gibi Davranma
* İlişki Yönetimi (Katılımcıların Kendini Keşfetmesine Yönelik Çalışmadır) 
* İnsanlara “ Hak Ettikleri “ Ve “ Bekledikleri “ Gibi Davranma
* 360 Derece İlişki Yönetimi( Bu Seansta Katılımcıların “ Ben “ Bilincini Ortaya Çıkarmaya Yardımcı Olarak “ Kişilik, Tutum Ve Davranış “ Testleri Kullanılacaktır).
 

Motivasyon

* Motivasyonun ve Etkileri
* Farklı Hedefler İçin Farklı Motivasyon Teknikleri
* Motivasyon Engelleri  (Motivasyon Vaka Çalışmaları)


Çatışma Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme

*Olumsuz İnsanların Tarzları
* Olumsuz İnsanlarla İletişim Neden Zordur?
* Zor Durumlarda  Vites Küçültücü Hareketler
* Çatışma Anında Beden Dilinin Okunması Ve Kontrolü


Asla Kullanılmaması Gereken Hareketler

* Zor İnsanları Ne Etkiler ?
* Çatışmada İkna Teknikleri
* AÖÇ Formülü
* Çatışma Yönetimindeki Aşamalar
 

Etkili Ekip Geliştirme ve Takım Oyunu

*Takımın Sinerjisini Ortaya Çıkarmak
* İnsan Kaynakları Mülakat Sürecinde Jenerasyonlara Yönelik Soru Taktikleri
* İnsan Kaynakları Ön Elemesi Sonrasında İlgili Yönetici Mülakat Görüşmesine Yönelik Taktikler
* Grup Dinamiklerini Yönetmek
*Takım Bireylerinin Rollerini Belirleme Ve Verimi Arttırma (Bu bölümde takım sinerjilerini ortaya çıkaracak ve aynı zamanda Liderlik tanımını daha da belirgin olacaktır  “ Vaka Çalışmaları “ Yapılacaktır).
 

Geri Bildirim Vermek

* Geribildirim vermenin çalışanlar için değerini anlamak
* Geribildirim verme tekniklerini gözden geçirmek
* Etkin iletişimi sağlamak için başarı anahtarlarını anlamak
* Tepe Yöneticiye Geri Bildirim Vermek ve İkna İle Onay Sürecine Kolaylıkla Dahil Etmek
 

Problem Çözme Teknikleri

* Problemin Tanımı ve yönetimi
* Sebep - Sonuç İlişkileri ve analiz teknikleri
* Problemlerden fırsatlar yaratabilme (Bu Seansta problem çözme stillerini araştıran ve tanımlayan anketler kullanılmakta ve tartışma grupları yaratılmaktadır).

 

Liderlik Yeteneği

* Liderlik ile yöneticilik arasındaki fark
* Lider - Yönetici kavramı
* Çağdaş Yönetimde Liderlik özelliklerinin önemi (katılımcılar anketler sayesinde organizasyonlarına ait “Firma Kültürü “ ile “ Kişisel Kültür “ ‘lerini karşılaştırma konusunda farkındalık kazanacaktır.)


Koçluk

* Süregelen Şikayet
* Makuliyetlerimiz
* Raketler
* Hayatımızda Kazandığımız Başarı Belgeleri
* Yaşam Koçluk Becerisi